Obchodné podmienky

Dodanie tovaru
Môžete si vybrať z týchto možností: 

1. Na dobierku kuriérskou spoločnosťou UPS 
Doručenie do 24 hodín. Všetky zásielky posielame kuriérskou spoločnosťou UPS. Je dôležité uviezť správne telefónne číslo. V prípade, že sa nebudete nachádzať na uvedenej adrese dodania, kuriér Vás bude kontaktovať telefonicky, s ktorým je možné sa dohodnúť aj na doručení na vaše pracovisko. Pri preberaní za ňu zaplatíte v hotovosti. 


Balné neúčtujeme. Platíte len cenu tovaru + dopravu.

2. Osobne
Tovar rozvážame v rámci mesta Košice zdarma. Minimálna hodnota nákupu je 16,59€. 
K cene sa v tomto prípade nepripočíta žiadne poštovné. 

Postup od objednávky:
1.) Objednáte si tovar (vložiť tovar do košíka, kliknúť na "pokladňa", prihlásiť sa alebo zaregistrovať a cca 3x potvrdiť údaje pre odoslanie objednávky)
2.) Hneď po obdržaní objednávky vám príde potvrdzujúci email, že vaša objednávka bola prijatá. 
3.) Vaša objednávka bude spracovaná ešte v ten istý deň v prípade, že bola vytvorená do 15:00. Inak bude spracovaná nasledujúci pracovný deň. Ihneď po spracovaní objednávky Vám príde informácia na email, kedy bude vybavená a tovar odoslaný.
Prípadne informácia kedy bude tovar na sklade, ak ste si objednali tovar, ktorý sa bežne skladom nedrží, alebo ktorý je momentálne vypredaný.

Odo dňa keď príde objednávka vám tovar bude doručený väčšinou do 1 pracovného dňa.
Pre Českú republiku, Maďarsko a Rakúsko je doba dodania do 2 pracovných dní. Platí sa v domácej menej danej krajiny (Kč, HUF, EUR). 


Skoro všetok tovar ktorý je zobrazený je skladom a posiela sa hneď po prijatí objednávky. 

Ak je tovar "VYPREDANÝ":
Tovar, ktorý je označený ako "VYPREDANÝ", sa na sklade nenachádza, ale je ho možné objednať, rovnakým spôsobom ako keď je tovar dostupný. Vašu ponuku zaevidujeme a akonáhle bude tovar skladom informujeme mailom.

Platnosť cien:
Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien.
Našou snahou je aby ste u nás dobre a výhodne nakúpili, preto ceny tovarov každý deň kontrolujeme a aktualizujeme. 

Ak máte akékoľvek otázky napíšte email na info@auto-design.sk

Vrátenie tovaru:
Ak by vám tovar, ktorý sme vám dodali z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 14 dní zašlite späť a to bez udania akéhokoľvek dôvodu.
Nepoškodený tovar nám zašlite ako doporučenú zásielku v uvedenej lehote v originálnom balení na nižšie uvedenú adresu.
Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme.

Ak takto urobíte, peniaze za objednaný tovar vám obratom prevedieme na váš účet (najneskôr do 14 dní) alebo vám peniaze doručíme spôsobom akým sa s vami dohodneme. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. V prípade ak by vám prišiel tovar chybný alebo poškodený, pre uplatnenie reklamácie platí vyšie uvedený postup. V tomto prípade je však nevyhnutné uviesť druh poškodenia. Avšak ak by sa vám objednaný tovar javil ako poškodený (roztrhnutý obal, deformácia a pod.) hneď pri dodaní, v žiadnom prípade ho nepreberajte.

Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom."

Storno objednávky
     1) zo strany kupujúceho (zákazníka)
Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do 10 dní odo dňa prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:
a) nepoškodený,
b) v pôvodnom obale,
c) kompletný, so záručným listom,
d) s dokladom o jeho zakúpení.

Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje sa tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť a na zvukové a obrazové záznamy alebo počítačové programy, ktoré užívateľ rozbalil. Tovar nie je možné vrátiť formou dobierky!

V prípade, že kupujúci chce vráti tovar, musí v prvom rade kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu, ktorý mu dá ďalšie inštrukcie. Kupujúci musí v uvedenej lehote tovar doručiť na adresu, ktorú mu poskytne prevádzkovateľa internetového obchodu.

V prípade dodržania všetkých horeuvedených podmienok budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vrátený tovar, ktorý bude zákazníkom zaslaný na dobierku, nebude prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci), len v prípade, že tovar kvalitatívne zodpovedal požiadavkám a nebol vadný.

    2)zo strany predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu alebo iného dodávateľa tovaru)
Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho do 3 pracovný dní. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.

Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie
Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.auto-design.sk sa vzťahujú záruky podľa záručného listu. Záručná lehota začína plynú dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne skontrolovať. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru u pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar.

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia buď na dodávateľa tovaru alebo niektorý zo zmluvných servisov dodávateľa (podľa záručného listu k tovaru). Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

Nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká:

neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii
ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou)
ak tovar bol poškodený živelnou pohromou.
Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom."

622 OZ
Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

623 OZ
Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).Podľa výkladu OZ záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť,

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.

To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Chyby, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná chladnička) - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 Formulár na odstúpenie od zmluvy:

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1 
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

Firma SuperDisky.eu s.r.o, ako prevádzkovateľ internetového obchodov Auto-design.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu Auto-design.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

g) právo na prenosnosť osobných údajov,

h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. 

Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

Zodpovedný vedúci predajne: Ing. Štefan Kolesár jr.
Prevádzkovateľ:
SuperDisky.eu s.r.o,
Auto-design.sk
Južná trieda 4B, 040 14 Košice, Slovensko
IČO: 52346749
DIČ: 2120991752
Č. účtu: 40 2717 8210/7500 (ČSOB)
IBAN: SK18 7500 0000 0040 2717 8210 
BIC(SWIFT): CEKOSKBX
Všetky ceny sú uvádzané koncové.
Spoločnosť SuperDisky.eu s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, vložka 46179/V , oddiel Sro.