Obchodné podmienky

Dodanie tovaru
Môžete si vybrať z týchto možností: 

1. Na dobierku kuriérskou spoločnosťou UPS 
Doručenie do 24 hodín. Všetky zásielky posielame kuriérskou spoločnosťou UPS. Je dôležité uviezť správne telefónne číslo. V prípade, že sa nebudete nachádzať na uvedenej adrese dodania, kuriér Vás bude kontaktovať telefonicky, s ktorým je možné sa dohodnúť aj na doručení na vaše pracovisko. Pri preberaní za ňu zaplatíte v hotovosti. 
Cena dopravy spoločnosťou UPS je ZDARMA pri nákupe nad 24,99€. Pri nákupe so sumou nižšou je dopravné 4€  pre všetky typy balíkov. 
Cena dopravy pre ČR (a ostatné susediace štáty) pri nákupe nad 24,99€ je max. 7€ . Pri nákupe so sumou nižšou je dopravné 9€ . Zahraničná dobierka sa uhrádza kuriérovi v domácej mene (napr. CZK).

Balné neúčtujeme. Platíte len cenu tovaru + dopravu.

2. Osobne
Tovar rozvážame v rámci mesta Košice zdarma. Minimálna hodnota nákupu je 16,59€. 
K cene sa v tomto prípade nepripočíta žiadne poštovné. 

Postup od objednávky:
1.) Objednáte si tovar (vložiť tovar do košíka, kliknúť na "pokladňa", prihlásiť sa alebo zaregistrovať a cca 3x potvrdiť údaje pre odoslanie objednávky)
2.) Hneď po obdržaní objednávky vám príde potvrdzujúci email, že vaša objednávka bola prijatá. 
3.) Vaša objednávka bude spracovaná ešte v ten istý deň v prípade, že bola vytvorená do 15:00. Inak bude spracovaná nasledujúci pracovný deň. Ihneď po spracovaní objednávky Vám príde informácia na email, kedy bude vybavená a tovar odoslaný.
Prípadne informácia kedy bude tovar na sklade, ak ste si objednali tovar, ktorý sa bežne skladom nedrží, alebo ktorý je momentálne vypredaný.

Odo dňa keď príde objednávka vám tovar bude doručený väčšinou do 1 pracovného dňa.
Pre Českú republiku, Maďarsko a Rakúsko je doba dodania do 2 pracovných dní. Platí sa v domácej menej danej krajiny (Kč, HUF, EUR). 


Skoro všetok tovar ktorý je zobrazený je skladom a posiela sa hneď po prijatí objednávky. 

Ak je tovar "VYPREDANÝ":
Tovar, ktorý je označený ako "VYPREDANÝ", sa na sklade nenachádza, ale je ho možné objednať, rovnakým spôsobom ako keď je tovar dostupný. Vašu ponuku zaevidujeme a akonáhle bude tovar skladom informujeme mailom.

Platnosť cien:
Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien.
Našou snahou je aby ste u nás dobre a výhodne nakúpili, preto ceny tovarov každý deň kontrolujeme a aktualizujeme. 

Ak máte akékoľvek otázky napíšte email na info@auto-design.sk

Vrátenie tovaru:
Ak by vám tovar, ktorý sme vám dodali z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 14 dní zašlite späť a to bez udania akéhokoľvek dôvodu. 
Nepoškodený tovar nám zašlite ako doporučenú zásielku v uvedenej lehote v originálnom balení na nižšie uvedenú adresu. 
Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme. 
Ak takto urobíte, peniaze za objednaný tovar vám obratom prevedieme na váš účet (najneskôr do 14 dní) alebo vrátime dohodnutou formou (poštová poukážka). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. V prípade ak by vám prišiel tovar chybný alebo poškodený, pre uplatnenie reklamácie platí vyššie uvedený postup. V tomto prípade je však nevyhnutné uviesť druh poškodenia. Avšak ak by sa vám objednaný tovar javil ako poškodený (roztrhnutý obal, deformácia a pod.) hneď pri dodaní, v žiadnom prípade ho nepreberajte. 

Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom."

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1 
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/622 07 81
fax č. 055/622 45 47 

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

Firma SuperDisky.eu s.r.o, ako prevádzkovateľ internetového obchodov Auto-design.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu Auto-design.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

g) právo na prenosnosť osobných údajov,

h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. 

Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

Zodpovedný vedúci predajne: Ing. Štefan Kolesár jr.
Prevádzkovateľ:
SuperDisky.eu s.r.o,
Auto-design.sk
Južná trieda 4B, 040 14 Košice, Slovensko
IČO: 52346749
DIČ: 2120991752
Č. účtu: 4018467918/7500 (ČSOB)
IBAN: SK18 7500 0000 0040 2717 8210 
BIC(SWIFT): CEKOSKBX
Všetky ceny sú uvádzané s 20% DPH.
Spoločnosť SuperDisky.eu s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 46179/V , oddiel Sro.